Theodosiadis, Panos, Anastasios Konstas, Ioannis Halkiadakis, Vasiliki Dimera, Dimitrios Koufakis, Constantinos D Georgakopoulos, Evgenia Kanonidou, Elias Zintzaras, Michael Lygeros, Konstantina Soulele, Antonios Margaritis, and Lida Kalantzi. 2021. “Non-Inferiority Evaluation of Preservative-Free latanoprost/timolol Eye Drops Solution Versus Preserved latanoprost/Timolol Eye Drops in Patients With High Intraocular Pressure and Open-Angle Glaucoma”. Medical Hypothesis, Discovery &Amp; Innovation in Ophthalmology 9 (4):255-63. https://doi.org/10.51329/mehdiophthal1411.